material för pedagoger

Här hittar ni några bilder på olika viktiga moment i föreställningen som ni kan använda för att komma ihåg och reflektera kring tillsammans med barnen.

Och här finns en länk till en Filt & kudde-spellista på Spotify 

Foto: Sanna Tirén

Foto: Sanna Tirén